<rt id="s8gu4"></rt>
<sup id="s8gu4"></sup>
<acronym id="s8gu4"><small id="s8gu4"></small></acronym>
<acronym id="s8gu4"><small id="s8gu4"></small></acronym>
<object id="s8gu4"><small id="s8gu4"></small></object>
<rt id="s8gu4"><optgroup id="s8gu4"></optgroup></rt>
<code id="s8gu4"><option id="s8gu4"></option></code>
<rt id="s8gu4"></rt>

启盈理财2019封闭式公募净值型28号发行公告

2019-03-26 08:43:57


尊敬的客户:

宁波银行启盈理财2019封闭式公募净值型28号(产品代码:B1911028)将于2019年3月26日正式发行。

募集期:2019年3月26日(8:30)-2019年3月28日(20:00)

产品期限:221天

产品类型:非保本浮动收益型

币种:人民币

发行规模:2亿

业绩比较基准:4.40%

发行渠道:本期产品支持柜面及网银销售特此公告

特此公告

咨询热线:95574

宁波银行
2019年3月26日

 

联众娱乐
<rt id="s8gu4"></rt>
<sup id="s8gu4"></sup>
<acronym id="s8gu4"><small id="s8gu4"></small></acronym>
<acronym id="s8gu4"><small id="s8gu4"></small></acronym>
<object id="s8gu4"><small id="s8gu4"></small></object>
<rt id="s8gu4"><optgroup id="s8gu4"></optgroup></rt>
<code id="s8gu4"><option id="s8gu4"></option></code>
<rt id="s8gu4"></rt>
<rt id="s8gu4"></rt>
<sup id="s8gu4"></sup>
<acronym id="s8gu4"><small id="s8gu4"></small></acronym>
<acronym id="s8gu4"><small id="s8gu4"></small></acronym>
<object id="s8gu4"><small id="s8gu4"></small></object>
<rt id="s8gu4"><optgroup id="s8gu4"></optgroup></rt>
<code id="s8gu4"><option id="s8gu4"></option></code>
<rt id="s8gu4"></rt>